• شکوائیه تهدید، اخاذی و ایجاد مزاحمت
  • خانم...درعوض پرداخت بدهی اش به منزلم آمد و مرا تهدیدکرد بی آبرو مردمم زندگیم را خراب میکند.موضوع را با پدرش درمیان گذاشتم و..او نیز به سراغ همسرم رفت وبا دروغ و دسیسه ذهن همسرم را نسبت به من خراب کرده......در اخر هم با لباس خونین و دست زخمی به درب منزل مراجعه و با فحاشی اذعان کرد که من ......
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

شما ابتدا نسبت به اتهام وارده بايد برائت حاصل نموده و بعد از تبرئه شدن اگر حكم برائت صادر گردد انوقت ميتوانيد اعاده حيثيت نماييد به ظر ميرسد با شكايت مشاراليه حكم محكوميت به حبس صادر گردد و نياز به وكيل جهت دفاع داريد

-->