• تخلیه ملک مسکونی که توسط کسی تصرف شده است
  • باسلام بنده 1واحد مسکونی دارم که سند قطعیه محضر به نامم میباشد.حدود 15سال است که به یکی از اقوام تحویل دادم جهت سکونت. ایشان ملک را در اختیار خدمتکارش قرار داده.و حالا که من تقاضای تخلیه دارم امتناع میکنند. آیا شکایت کیفری خیانت در امانت و خلع ید منطقی هست؟ آیا هردو دادخواست لازم است یا یکی کافیست؟ لطفا برای هردومورد متن تنظیم فرمایید خیلی متشکرم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام جهت تنظیم هر دو دادخواست و شکواییه هزینه 300هزارتومان اخذ میگردد در صورت تمایل پس از پرداخت تنظیم و ارسال میگردد

-->