• تغییر شغل پس از دادخواست تقلیل
  • با سلام ، بنده قبل از ارائه دادخواست تقلیل راننده آژانس بودم و پس از طی روال دادگاه و صدور حکم هر دو ماه یک ربع سکه می پردازم ، حال تصمیم به تغییر شغل به عکاسی دارم . آیا با این تغییر شغل و گرفتن پروانه کسب همسر سابقم می تواند تقاضای افزایش مهریه داشته باشد با اینکه درامد روزانه بنده تغییری نمی کند .
1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

درصورتی که ملک یااموال منقول جدیدی به نام شماثبت نشودنمیتواند.

-->