• لایحه درخصوص مطالبه وجه مبلغ 450/000/000میلیون ریال بانضمام خسارات دادرسی وحق الوکاله وکیل پیرو دادخواست تقدیمی به دادگاه حقوقی
  • متن لایحه پیرو دادخواست تقدیمی در مقام خواهان بر علیه خواندگان تنظیم شود دادخواست خدمتتان ارسال گردیده است لایحه قوی مورد تقاضاست باتشکر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام در خدمت شما هستم

1400/07/01

فایل پیوستی نمیبیم

1400/07/01

توضیحات مکفی و مدارک لازم را ارسال کنید تا من لایحه را بنویسم برای شما

1400/07/01

با عرض سلام من متن دادخواست را برای شماآپلود کردم نمیدانم چرا ارسال نشده است ضمنا هزینه تنظیم لایحه چقدر است

1400/07/01

باید مدارک شما را بررسی کنم ببینم چقدر کار میبره و تا چه حد تخصصیه

1400/07/01

میتونید مدارک را از طریق شماره تلگرامی 09171591148 برای من تلگرام کنید مبلغ را بعد از بررسی اعلام میکنم

-->