• درخواست ضم امین
  • با سلام احتراما با توجه به اینکه مادرم بنام خانم کنیز معصومی با حدود 82 سال به علت کهولت سن و بیماری قادر به انجام امورات خود نمی باشد و با توجه به اینکه در حال حاضر سرپرستی نامبرده بر عهده اینجانب می باشد لذا استدعا دارم بعنوان ضم امین انجام امورات نامبرده بر عهده اینجانب نهاده شود
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام دوست عزيز اين درخواست بايد به واحد سرپرستي در دادسرا تحويل گردد هزينه تنظيم و مشاوره ٢٥٠هزار تومان است در صورت تمايل پس از پرداخت تنظيم ميگردد

-->