• نامه درخواست اداری
  • درخواست برقراری فوق العاده شب کاری و تعطیل کاری در محاسبه حقوق نگهبانان شیفت ۲۴ساعته و همچنین اجرای قانون جایگزین روز تعطیل جمعه
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام دوست عزيز دقيقا منظور شما بيان نشده كه مي خواهيد از اداره مربوطه تقاضايي مبني بر موارد پيشنهادي داشته باشيد كه نامه اداري محسوب ميشه و انشاء خاص وًحقوقي نياز نداره وًهمين كه منظورتون رو در قالب درخواست ارائه بدهيد كافي هست ولي اگه اين موارد رو ميخواهيد كه حقوق و مزاياي عقب افتاده رو مطالبه كنيد بايد به موجب شكواييه و از اداره كار درخواست كنيد كه در اين صورت كليه اين مزايا قايل مطالبه خواهد بود

-->