• اعتراض به قرار نهایی بازپرس
  • با توجه به اینکه پرونده اینجانب متعاقب گم شدن برادرم در یکی از شهرستان های جنوب و شکایت فردی که چند روز بعد از گم شدن اظهار به دیدن برادرم کرده بود (ولی بعدا حاشا کرد )کردم ولی چون ادله کافی از جمله شاهد نداشتم بعد از یکسال جریان دادسرا متاسفانه چند روز قبل قرار نهایی توسط بازپرس صادر گردید (در ضمن جسد فوت شده برادرم بعد از دو ماه گم شدن پیدا شد که پزشکی قانونی نتوانست دلیل قطعی مرگ را تشخیص بدهد ) . می خواستم متنی مبنی بر اعتراض به قرار نهایی بازپرس به دادسرا ارائه دهم . متشکرم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. اگر لایحه لازم دارید تصویر قرار رو ارسال کنید.

1400/07/01

تصویر قرار نهایی ارسال گردید . می توانم با تلفن با مشاور صحبت کنم .

1400/07/01

سلام. با این شماره میتونید با من تماس بگیرید. 09207200272

-->