• ورود به عنف، تهدید،فحاشی
  • یک نفر با ورود به خانه و باتوجه به اینکه حریم خصوصی بوده و سر زن خانه باز بوده شروع به درگیری کرده و بی هرمتی کرده که علاوه بر درگیری با فحش و ناسزا شروع به تهدید نموده و باعث ترس و رعب و وحشت برای اون خانواده نموده است.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

هزينه مشاوره و تنظيم لايحه كيفري ٣٠٠هزار تومان مي باشد در صورت تمايل بعد از پرداخت انجام مي گيرد

-->