• اسناد مناقصه از نوع EPCF مربوط به صنایع بالادستی نفت
  • با عرض سلام خواهشمندست نمونه قرارداد یا نمونه اسناد مناقصه از نوع EPCF مربوط به صنایع بالادستی نفت(مهندسی، خرید، توسعه-حفاری- به همراه تامین مالی پروژه) را در صورت امکان برای اینجانب ارسال فرمایید.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام هرکدام از این موارد خود چندین مدل قراداد دارد لطفا مشخص کنید که کدامین مد نظرتان است

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->