• مطالبه دین
  • دو سال قبل از شخصی مبلغ حدود 5 میلیون تومان دریافت کردم و بخشیاز این مبلغ را به طرق مختلف با خرید کالا و مقداری پول نقد به ایشان عودت داده و ادای دین کردم بخش دیگری از این مبلغ باقیماند که به ایشان یک فقره چک به مبلغ سه و نیم میلیون تومان دادم. طی مدت باقیمانده تا زمان سررسید چک ایشان تحت عناوین مختلف از بنده تقاضای مبالغی کرد و توافق شفاهی صورت گرفت که این مبالغ از مبلغ چک کسر گردد و ایشان چک را به بانک نبرند. ولی پس از دریافت مبالغی که جمعاً بیش از مبلغ چک ایشان روی چک اقدام به طرح شکایت کرده و با توجه به اینکه ادرسی که ایشان مراجعه کردند ادرس من نبود حکم دادگاه غیابی صادر گردید. اینجانب پس از مطلع شدن به شورای حل اختلاف مراجعه نمودم و حکم به بنده ابلاغ شد. اما شاکی پرونده با حیله و نیرنگ به من گفت که قصد رضایت دادن دارد و چک را به من برمیگرداند و با این روش وقت کشی کرد تا مهلت من برای درخواست تجدید نظر تمام شدا و در نهایت من مجبور به پرداخت مبلغ چک، تاخیر تادیه و هزینه های دادرسی شدم. با عنایت به مطالبی که عرض کردم قصد شکایت از ایشان را دارم. ضمنا کلی مبالغ پرداختی به ایشان به حساب شخصی ایشان واریز گردید به غیر از یک فقره واریزی به مبلغ دو میلیون تومان که به درخواست شاکی به حساب کارفرمای ایشان واریز کردم. تعدادی از رسیدهای واریزی را در پیوست ارسال میکنم
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

دوست گرامي شما مي توانيد با طرح دعوي از اين منظر كه استيفاء ناروا نمودن و مستحق مبالغ دريافتي كه شما محاسبه نموديد نيستند عليه ايشان در همان شوري حل اختلاف حكم دريافت نماييد

1400/07/01

برای این موضوع لایحه و یا دادخواست مناسبی که بخوام به دادگاه اراىه بدم میتونید برام انجام بدید و هزینه ش چقدر میشه؟

1400/07/01

با سلام هزينه تنظيم دادخواست دويست هزار تومان مي باشد و البته كامل وًجامع در صورت تمايل جهت هما هنگي مي توانيد تماس بگيريد

-->