• سفته
  • با سلام بنده 3 طغری سفته دارم که ظهرنویسی نشده اند و عندالمطالبه هستند ایا لازمه واخواست بشن؟ اگر بخوام به عنوان سند عادی دادخواست بنویسم آیا میتونم به پولم برسم؟
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. میتونید واخواست نکنید و به عنوان سند عادی مطالبه وجه کنید. و همون ابتدا همزمان با طرح دعوا در دادگاه در خواست تامین خواسته بدید و مالی از طرفتون سراغ دارید معرفی کنید تا توقیف بشه. اگر سفته مشکلی نداشته باشه به نتیجه میرسید.

-->