• تهیه شکواییه کلاهبرداری
  • فردی ازما پول گرفت برای انجام ویزای شینگن ولی متوجه شدیم کلاهبرداری بوده تنها مدرک ما پرینت حساب پولهایی است که به حساب مادر ایشون واریزمیکردیم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام دوست گرامي عمل نامبرده ضمن داشتن عنوان كلاهبرداري مصداق تحصيل مال از طريق نامشروع مي باشد كه هر چند مدارك و دلايل از جمله وجوه واريزي مي بايست به حساب ايشان باشد ولي با عنابت به حرفه اي بودن چنين اشخاصي كه با زيركي خاص مبادرت به كلاهبرداي مي نمايند بايد دادسرا و بازپرس را مجاب نماييد و پرينت وجه واريزي و شهود ارائه نماييد در صورت تمايل لابحه شكواييه تنظيم مي گردد و هزينه دويست هزار تومان مي باشد وًمشاوره كامل جهت پرونده و يا قبول وكالت در صورت تمايل انجام مي شود

-->