• تحصیل مال نامشروع
  • شکایت از کسی که مال رو با دروغ گفتن جهت انجام پروسه ویزا از ما اخذ کرده و متواری شده وتنها مدرک ما پرینت حساب پولی که به حساب مادر اون شخص بوده و شاهد
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سركار خانم همانگونه كه معروض گرديد قبلا شكوايييه تحصيل مال از طريق نامشروع بايد ارائه گردد

-->