• خلع ید
  • دفاعیه در مورد خلع ید نبودن تصرفات با توجه به اینکه خوانده دارای سند عادی مقدم می باشد
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

لطفا شرح ماوقع را با کلیه اسناد ومدارک ارسال نمایید.

1400/07/01

لطفا شرح ماوقع را با کلیه اسناد ومدارک ارسال نمایید.

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود،لطفا کلیه مدارک خود را ضمیه و بصورت اسکن PDFارسال کنید!

-->