• شکواییه در نشر اکاذیب
  • چگون میتوانم شکواییه ای برای فردی که در یک کانال تلگرامی اقدام به نشر اکاذیب و هتک حیثیت کرده شکایت کنم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با تقديم شكواييه به دادسراي مربوطه و جري تشريفات دادرسي ممكن مي باشد در صورت تمايل شكواييه وًمشاوره تخصصي تنظيم وانجام مي گردد هزينه ٣٠٠ هزار تومان مي باشد

-->