• فسخ نکاح به علت تدلیس در نکاح
  • خانمی به شوهرش گفته که قبلا نشان کرده کسی بوده و شوهر هم با این وجود با ایشان ازدواج می کند بعد از چند ماه شوهر متوجه می شود که خانم به ایشان دروغ گفته است خانم با فردی سابقا عقد شده بودند و بعد دو ماه از هم جدا می شوند چون طلاق بائن غیرمدخوله بود تو شناسنامه خانم اسم شوهر پاک می شود
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

باسلام ودرود ابتدا تعریفی جهت آشنایی با واژه تدلیس ارائه میگردد: تدلیس به چیزی اطلاق می شود که سبب ابهام امر بر فرد فریب خورده می گردد. لذا با عنایت به استناد ماده 1128 ق.م : «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد».آنچه از سوال فوق روشن است شوهر پس ازنکاح متوجه فریبکاری همسر خود میگردد و مستحق فسخ نکاح میباشد. وفقط زوجه میتواند در ورت باکره بودن برای حذف نام همسر سابق اقدام کند و در شناسنامه جدید طلاق قبلی قید نخواهد شد و نکاح جدید قید میشود. البته سوال کمی مبهم عنوان شده است . با آرزوی موفیقت

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->