• لایحه دفاعیه تمکین
  • با سلام با توجه به اینکه زوج درخواست تمکین نموده و رای صادر شده و کلا غیابی بوده و زوجه درهیچ یک از جلسه حضور نداشته بخاطر اینکه زوج آدرس اشتباه داده و زوجه در منزل پدرش ساکن می باشد و همچنین زوج را به پرداخت مهریه محکوم کرده واسترداد جهیزیه هم نموده است لطفا راهنمایی بفرمائید
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

اگر ابلاغ واقعي نشده باشد حق اعتراض دارد

-->