• درخواست کارشناس جهت بازدید
  • با سلام احتراما با توجه به تغییرات صورت گرفته در مشاعات توسط نماینده ورودی (تصرف در مشاعات و انضمام آن به محل زندگی و اتصال دو باب منزل مسکونی به هم) و دریافت هزینه بدون اعلام ریزهزینه و انجام تغییرات و تعویض زیرساخت آپارتمان بدون رای گیری و بدون کارشناسی اولیه و اقدام به زور علیه ساکنین درصورت عدم همراهی ، اینجانب حسینعلی کوپایی درخواست بررسی کارشناسی آپارتمان مذکور به آدرس ذیل را دارم. ضمنا وجوه دریافتی بالاجبار کاملا نقدی دریافت شده و رسیدی که هیچگونه وجه قانونی ندارد را در اختیار ساکنین قرار میدهد که نمونه آن به پیوست تقدیم میگردد. در ادامه خاطرنشان میسازد جدیدا خرابی رخ داده در مشاعات را به واحد اینجانب نسبت داده و هزینه های آن را بر خلاف عرف رایج آپارتمان نشینی از اینجانب طلب می نماید که خواهشمند است عریضه ای مناسب حال این همسایه زورگو تهیه گردد . باتشکر تهران - جاده مخصوص کرج - انتهای کوی بیمه 5 - کوچه توحید - کوچه علیزاده - پ 5 خواهان: حسینعلی کوپایی فرزند احمدعلی (مالک آپارتمان واحد 7) خوانده: حبیب احمدنیا (مالک واحد 3و4و15)
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

درود خدمت شما. در صورتی که تشریفات قانونی جهت تغییرات ایجاد شده رعایت نشده است می توانید علیه شخص مورد نظر در محاکم حقوقی شکایت کنید. لطفا با داتیکان تماس بگیرید. 02166128073

-->