• درخواست رفع توقیف خودرو
  • سلام برادرم براثرثانحه تصادف فوت نموده ودارای دو فرزد و یک همسر و پدر و مادر هست امروز اقای قاضی گقتند برای رفع توقیف خودرو باید درخواستی بنویسید که هم همسروهم مادر و هم پدر مرحوم البته پدر بایداز اطرف دو فرزند مرحوم اصالتا و ولایتا امضا واثر انگشت نمایند که خواهاند دریافت خودرو هستیم.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با من تماس بگیرید 09159249885

-->