• لایحه جهت ارائه به دادگاه خانواده
  • همسرم توسط وکیل درخواست طلاق داده که من مخالف طلاق ام. لطفا متن لایحه ی عدم موافقتم به درخواست همسرم که مورد قبول قاضی باشه که حکم طلاق صادر نکنند رو برام بفرمایید. نمونه متن عدم موافقت زوج به درخواست طلاق ازطرف زوجه چیست
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با من تماس بگیرید 09159249885 موسسه دادتیکان توحید جلایری نیا وکیل دادگستری بنده کوچک حضرت حضور

-->