• تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره ازطرف مستاجر به غیر
  • تخلیه به علت واگذاری مورد اجاره ازطرف مستاجر به غیر مخاطب محترم: با سلام، احتراما، همانطوري‌كه مستحضريد: جناب‌عالي طي اجاره نامه عادي مورخ 23/10/1395 يك باب مغازه واقع در خیابان قائم نبش قائم 27 از اينجانب به مدت یکسال ماهيانه به مبلغ یکمیلیون چهارصد هزار ریال را اجاره نموده‌ايد، ‌با توجه به مراجعات مكرر اينجانب به محل متوجه اين امر شدم كه جناب‌عالي مغازه را به غير واگذار نموده‌ايد. لذا به موجب بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 پس از ابلاغ اظهارنامه به مدت 10روز فرصت دارید که ملک موصوف را تخلیه نمائید در غیر این صورت اقدام بایسته ازطریق مراجع قضایی صورت می‌پذیرد.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

مشخص نیست Userچه موضوعی را درخواست نموده؟

-->