• دادخواست مطالبه وجه
  • مطالبه جرایم بیمه تامین اجتماعی، ۱۹۰۰۰۰۰۰ریال مطالبه هزینه های نقل و انتقال سهام. هزینه های اداره ثبت شرکتها و روزنامه رسمی و تنظیم صورت جلسات، ۱۲۰۰۰۰۰۰ریال پرداخت مبلغ ماذاد مالیات ها و بیش از آن چیزی که در قرارداد قید شده است، ۸۰۰۰۰۰۰۰ریال هزینه های احتمالی مالیات بر ارزش افزوده سالهای ۹۳ و ۹۴ و بیمه تامین اجتماعی که در سال ۹۴ حسابرسی نشده است، عندالادا
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سوال شما دقیقا چیست و مدارک ضمیمه شده چرا بصورتPDFارسال نشده؟

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->