• لایحه به شورای حل اختلاف
  • شخصی بنام شهناز عزتی در مجاورت دفتر اینجانب اکبر ابوالحسنی یک باب مغازه تجاری بموجب قرارداد اجاره بشماره 0349327 از شخص دیگر آقای امیر اسمی خانی بعنوان مالک اصلی و طرف اول قرارداد اجاره بعنوان موجر اجاره نمود و پس از مدتی مورد اجاره را تخلیه نمود حال یک ابلاغیه بدست من رسیده که محتویات و مندجات آن مشخص میکند که شخصی بنام سولماز رضایی زنوز از مستاجری که مغازره را اجاره نموده بود مبلغ 52000000 ریال طلبکار میبوده و اشتباها فرض کرده که من صاحب ملک اصلی مورد اجاره میباشم و احتمالا مبلغ قرض الحسنه نزد من میباشد که در زمان ابلاغ بهمراه مامور ابلاغ متوجه این اشتباه شد اما چون اینجانب شخص ثالث در ابلاغ نامیده شدم و قرار تامین خواسته صادر شده بناچار میبایست به محل مورد ابلاغ مراجعه و بیانات خود را بصورت لایحه به شوارای مربوطه تقدیم نمایم. درصورت امکان جهت تنظیم لایحه محبت بفرمایید با قدیم احترام: اکبر ابوالحسنی
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->