• دادخواست مطالبه ضررو زیان ناشی از وقوع جرم کلاهبرداری
  • دادنامه ای علیه متهم صادر شده و حالا میخام خسارت ناشی از فروش مال غیر را مطالبه کنم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام اگر در دادگاه کیفری اقدام نکرده اید اکنون باید از طریق دادگاههای حقوقی اقدام کنید و دادخواست بدهید

-->