• درخواست تبدیل مجازات بعد از قطعیت حکم
  • احتراما مستدعی است در صورت امکان قانونی روش تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی را با وجود صدور حکم قطعی توضیح داده، معاضدت فرمایید
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام برابر ماده 77 قانون مجازات اسلامی قاضی اجرای احکام میتواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم تشدیدتخفیف تبدیل و توقف مجازات مورد حکم را به دادگاه صادر کننده رای پیشنهاد کند

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->