• اظهارنامه استرداد سفته ضمانت حسن انجام کار و تسویه حساب بدهی
  • با سلام شرکتی که من در آن کار میکنم توسط صاحب شرکت به شخصی اجاره داده شده بود و ما با آن شخص قرارداد بسته (تاریخ قرارداد از 1395/9/1 الی 1396/9/1) و سفته ای به مبلغ 2 میلیون تومان داده ایم در حال حاضر این شرکت به شخصی دیگری اجاره داده شده است و شخص قبلی حقوقهای باقیمانده را که 7920000 ریال می باشد تسویه نکرده و از استرداد سفته هم خودداری می کند و موکول به زمان تسویه حساب می نماید و زمان دقیقی را برای تسویه حساب اعلام نمی کنند با توجه به اینکه حدود 2.5 ماه از پایان قرارداد ما گذشته تقاضای استرداد سفته و تسویه حساب حقوق باقیمانده را داریم. با تشکر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام شما بايد يك اظهارنامه با متن ذيل الذكر براي ايشان ارسال بفرماييد و پس از ابلاغ آن و سپري شدن موعد دادخواست مورد نظر را ثبت و پيگيري نماييد متن اظهارنامه: مخاطب محترم ؛ با سلام و أدب با توجه به قرارداد كار شماره .... با آن شركت كه تا تاريخ اول آذرماه نود وشش اعتبار داشته و نظر به انقضاي مدت قرارداد و باعنايت به اينكه تعداد ...عدد سفته جمعا به مبلغ ... به عنوان ضمانت حسن انجام كار نزد شما به صورت ضمانت موجود است لطفا ظرف مدت ٤٨ ساعت از تاريخ ابلاغ اظهارنامه سفته هاي اماني اينجانب را مسترد نماييد در غير اينصورت كليه عواقب طرح دعاوي كيفري يا حقوقي بر عهده شماست

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->