• دادخواست مطالبه وجه با قرار تامین خواسته
  • با سلام صاحب امتیاز دفتر نمایندگی بیمه ایران هستم. مورخه 19 بهمن شخصی مراجعه نمود و با ارائۀ یکبرگ بیمه نامه که نزدیک به انقضا بود درخواست تمدید نمود.از آنجا که پس از صدور بیمه نامه ثالث امکان ابطال وجود ندارد معمولا قبل از دریافت وجه اقدام به صدور نمیکنیم اما ناخواسته قبل از دریافت وجه بیمه نامه صادر شد.بیمه گزار که اطمینان دارم از ساز و کار صدور بیمه اطلاعات کافی داشت برای پرداخت حق بیمه کارت عابری ارائه نمود که مشکل داشت و پرداخت انجام نشد.از آنجا که بیمه گزار میتواند با ادعای اینکه بیمه نامه را گم کرده درخواست صدور المثنی نماید و ضبط آن ضمانت مطمئنی نیست با درخواست بیمه گزار مبنی بر دراختیار گرفتن بیمه نامه تا روز بعد که برای تسویه حساب مراجعه کند، بیمه نامه را به ایشان تحویل دادم و در ازای آن به عنوان تضمین کارت ماشین و گواهینامه و کارت پایان خدمت و کارت ملی ایشان را به عنوان ضمانت گرفتم و در کنار آنها یک تعهد نامه حقوقی به اثر انگشت و امضای وی از وی گرفتم.او رفته که فردای آنروز یعنی 20بهمن ماه برای پرداخت حق بیمه و دریافت مدارکش مراجعه کند ولی نیامده. طبق قانون بیمه چنانچه حق بیمه ای پرداخت نگردد پس از 72 ساعت حساب صادرکننده مسدود میگردد.به هرحال 5 روز نتوانستم هیچ بیمه نامه ای صادر کنم تا این حق بیمه را که بالغ بر 11821050ریال بود را بپردازم و حساب را باز نمایم( ضرر و زیان) .حال قصد دارم با تنظیم دادخواست وجه را از ایشان مطالبه نمایم و در صورت امکان خودروی ایشان را که کارت آن را در اختیار دارم را توقیف نمایم تا به حقم برسم .خوانده مال دیگری ندارد که برای تامین خواسته معرفی کنم.
1400/07/01

فایل ضمیمه

-->