• رفع مزاحمت
  • ساکن طبق همکف یک اپارتمان هفت واحدی می باشم در همسایگی ما یک آشپزخانه هست که با سرو صدا در تمام مدت شبانه روز باعث مزاحمت شده و متوجه شدم که بون اجازه ودر غیاب ما تیرآهنهای سقف گارگاهش را به اسکله ما جوشکاری کرده است که باعث انتقال سر و صدا می شود. جهت رفع مشکل با خودشان صحبت کردیم فایده ای نداشت لذا برای رفع مزاحمت هم از ساختمان هم سرو صدا تصمیم گرفته ام شکایت کنم من مالک آپارتمان هستم و سند مالکیت دارم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

با سلام شما می توانید با ارایه سند مالکیت و تنظیم استشهادیه از ساکنین شکواییه ای مبنی بر ایجاد و رفع مزاحمت به دادسرای مربوطه تقدیم و دستور موقتمبنی بر جلوگیری از کار ارایه نمایید

-->