• اعتراض به رای هیئت بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی
  • با توجه به اینکه چندین نفر از کارگران کارگاه ما از اردیبهشت ماه از ما جدا شده اند و حسابدار بجای ترک کار اقدام به صفر رد کردن لیست نموده است لهذا اکنون حق البیمه خرداد ایشان نیز به ما تحمیل شده است
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام متاسفانه اشتباه حسابدار حكم رو نقض نميكنه و بايد مطابق راي صادره بيمه پرداخت بشه مگر اينكه خود كارگران اقرار به اخراج در ان تاريخ كنند

-->