• اعتراض به قرار تامین خواسته چک حقوقی
  • سلام احتراما با توجه به اینکه همسر اینجانب دکتر هاشمی موسس و مسوول فنی داروخانه دکتر هاشمی بدون اطلاع اینجانب مبادرت به ارایه چک از طرف اینجانب به شرکت‌های دارویی نموده و با توجه به اینکه داروخانه مذکور توسط دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ابطال و پلمپ گردید و در رابطه با این موضوع شکایتی از جانب همسر بنده در دیوان عدالت اداری به شماره پرونده ۹۶۰۵۶۵ شعبه ۴۴ مفتوح و هنوز تعیین تکلیف بابت آن نشده از آنجا که طبق دستورالعمل وزارت بهداشت شرکت دارویی ملزم به دریافت چک فقط از دکتر داروساز موسس داروخانه بوده و از از غیر داروساز نمیتوانسته چک دریافت نماید و از آنجا که بنده اطلاعی از صدور چک توسط همسرم نداشتم شرکت دارویی رازی چک بنده را شکایت و دستور تامین خواسته گرفته لذا به این رای اعتراض دارم
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->