• درخواست تخلیه ملک مورد اجاره بعلت عدم پرداخت اجاره وشارژ ساحتمان
  • باسلام، بنده مستاجری دارم در یک واحد 82 متری در خیابان بنی هاشم-(رسالت) ایشان ابتدا در بنگاه مبلغ 27 میلیون ودیعه پرداخت کردند ولی بعد از مدتی بعلت نیاز مالی مبلغ 15 میلیون آنرا از بنده دریافت نمود که در پشت اجاره نامه ها در بنگاه این مورد قید شد وقرار شد که بابت این 15 میلیون برگشتی ایشان ماهیانه 450 تومان به اجاره که مبلغ 1/790 میلیون بود اضافه کرده وماهی 2/240/000 تومان بپردازد.ولی متاسفانه ایشان از آذر ماه 96 اجاره را بصورت تیکه تیکه وهر هفته ویا هر چند روز مبلغ 200 تومان به حساب من میریزدتا این تاریخ کلا4/490/000 تومانپرداخت کرده واکنون با حساب تمامی پرداختی های وی تا آخر اسفند 4/470/000 تومان بدهکار می باشدوشارژ نیز تا بحال به مدیر ساختمان نداده است.حال بنده دادخواستی را می خواهم که علاوه برتخلیه ملک کلیه اجاره ها وشارژ های معوقه وهزینه های دیگر که تا اجرای حکم به من تحمیل می شود را دارم. وآیا در این زمینه اگروکیل بگیرم آیا می توانم هزینه آنرا از مستاجر بگیرم؟
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

بله حتما وکیل دادگستری اختیار نمایید تا علاوه بر مطالبه وجه وخسارات حکم تخلیه نیز برایتان بگیرد.

-->