• عدم اعمال سهمیه 5%در آزمون استخدامی فراگیر چهارم
  • اینجانب در آزمون استخدامی فراگیر چهارم شرکت کرده و حد نصاب قبولی برای ادامه مراحل پذیرش در بانک سپه را کسب کردم اما در اعلام نتایج نهایی به علت عدم اعمال سهمیه پنج درصدی (فرزند جانباز زیر 25 درصد) حذف شده و علی رغم پیگیری های انجام شده سهمیه بنده اعمال نشده است لذا قصد پیگیری این اهمال را از طریق دیوان عدالت اداری را دارم.
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

شما باید با دردست داشتن کلیه اسناد ومدارک و اختیار کردن یک وکیل دادگستری یا پرداخت400هزارتومان بابت حق المطالعه و حق التحریر برای شما دادخواست کمیسیون موارد خاص جانبازان تهیه و دراختیار شما قراردهد.علی الاصول کارشما بین یک تا دوسال زمانبر است.

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->