• کلاهبرداری
  • اینجانب یک موتور از شخصی به صورت قرارداد بروی یک کاغذ خریداری کرده وپیش مبلغ ۱و۵۰۰پرداخت کردم بعد مشخص شد موتور پارسال خریداری شده ولی الباقی ان به صاحبش پرداخت نشده و کلاهبرداری انجام شده
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

خواسته تکراری است.

-->