• لایحه دفاعی
  • بازپرس فردی را متهم به قتل بدون دلیل ومدرک زندانی کرده 8ماه میگذره میگه تحقیقاتم کامل نشده استناد ایشون فقط اظهارات پدر ومادر مقتول که گفتند با مقتول تماس گرفتیم گفته با قلانی ام در حالیکه متهم قبول نداره راهنمایی کنید چکار کنیم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام اعتراض خودتان را به دست دادستان برسانید

-->