• دادخواست مطالبه حقوق وعیدی
  • بنده کارگرشرکتی هستم که مدت دوسال سابقه دارم ساعت کاری ما ازهفت صبح تاهفت شب بدون حتی یک روز تعطیلات وحقوق دریافتی هم یک ودویست تومن.حالا من قصدمطالبه مبلغ اضافه کاری با عیدی وسنوات معوقه دارم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام بنده در این زمینه زیاد کار کردم اول اینکه باید بتونید رابطه کاری را ثابت کنید از طریق پرینت حساب بانکی یا قرارداد بعد ادعاهای اضافه را باید بتوانید ثابت کنید از قبیل اضافه کار تعطیلی و مرخصی بعد دیگر اثبات پرداخت با کارفرماست

-->