• تهدید شوهر به قتل با چاقو
  • سلام اعظم احمدی متولد ۱۳۵۷/۳/۱ اسم پدر اسماعیل به شماره شناسنامه ۲۰۲۵ صادره از تهران از همسر سابق ام با پیام تلفنی تهدید به قتل خودم و خانواده ام شده ام و امنیت جانی ندارم
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام اگر تهدید از طریق پیامک یا به هر طریق قابل اثبات است به جرم تهدید از ایشان شکایت کنید

-->