• فروش ملک
  • سلام، شما آیا نظارت بر معاملات ملکی انجام میدید. اگر بله، هزینه چقدر می شود
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام بله بستگی داره به اینکه نظارت در چه حدی باشد فقط مطالعه و تایید قرارداد یا تنظیم آن یا احیانا بیشتر از این

-->