• استفاده از حکم نهایی اتیان سوگند دروغ دردعوی حقوقی
  • باسلام. بعداز اتیان سوگند در دعوی حقوقی توسط خوانده با شرایط مذکور در قانون وقطعی شدن حکم صادره در دادگاه تجدید نظر خواهان در دعوای حقوقی با طرح شکایت کیفری واثبات دروغ بودن سوگند اداشده در دادگاه کیفری و لازم الاتباع بود حکم دادگاه کیفری برای محکمه حقوقی آیا از موارد اعاده دادرسی محسوب میشود یا خیر .ممنون
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام بله اگر حکم بر اساس سوگند صادر شده باشد

-->