• صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج همراه با درخواست اعسار پرداخت مهریه
  • با سلام اینجانب به سبب اختلافات و رفتارهای نامتعارف و سوء رفتارهای بی شمار همسرم و همچنین ترک منزل توسط ایشان و صدور حکم الزام به تمکین توسط دادگاه ( طوری که ایشان از طرفی منزل را ترک نموده و میگوید دیگر به هیچ وجه حاضر به زندگی مشترک نیست و از طرف دیگر حاضر به ثبت دادخواست طلاق توافقی نیز نمیباشد ) خوهان درخواست طلاق یک طرفه از سوی زوج به همراه اعسار از پرداخت مابقی مهریه ایشان هستم لازم به ذکر است 1- فرزند دختر 10 ساله نیز داریم که به هیچ وجه حاضر به واگذاری حضانت به ایشان نیستم 2- مهریه ایشان تعداد 650 عدد سکه تمام بهار آزادی بوده که تعداد 300 عدد آن بعد از به اجرا گذاشتن در دادگاه و کشمکشهای فراوان نهایتا در سال 1393 با پرداخت مبلغ توافقی به ایشان پرداخت و پرونده مختومه گردید و تعداد 350 عدد مابقی ان را از بهمن ماه 1396 از طریق اداره پنجم اجرای ثبت احوال به اجرا گذاشته ( مورد تقاضای اعسار ) که تصویر اجرائیه ثبت احوال و حکم دادگاه الزام به تمکین به پیوست ارسال میگردد با تشکر
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

فلیدتخصصی نیست.فایل ضمیمه باز نمیشود؟!

-->