• ۱-وصول مبلغ چک های برگشتی و جریمه تأخیرعدم وصول چک(طبق ماده۷ قرارداد) از خریدار. ۲-مطالبه و جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهد(براساس ماده۷ قرارداد) از خریدار. ۳-دریافت خسارت تأخیر تأدیه از خریدار. ۴-دریافت خسارت تأخیر در انجام تعهد از خریدار. ۵-تقاضای صدو
  • باسلام و عرض خسته نباشید. اینجانب حدودأ ۶ماه پیش(۱۳۹۶/۱۱/۱۰) ۲۰/۰۰۰/۰۰۰تومان کالا رو به یکی از پیمانکاران شهرداری آزادشهر-استان گلستان فروختم.در همون ابتدای معامله بین من(فروشنده) و پیمانکارشهرداری(خریدار) درخصوص شرایط ونحوه پرداخت مبلغ.بعد ازتوافق،قراردادی که شامل۱۲ماده و ۳تبصره میشد رو طی دونسخه تنظیم و امضاء کردیم و مهر زدیم.قسمتهایی از ایم قرارداد رو به اختصار خدمتتون عرض میکنم : ماده۳)مبلغ قرارداد : مبلغ کل قرارداد ۲۰۰/۵۰۰/۰۰۰ریال. ماده۴)نحوه پرداخت: ۱-مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال پیش پرداخت نقدی(۹۶/۱۱/۱۰دریافت شد) ۲-چک به مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال به تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ (۹۶/۱۱/۲۴ وصول شد-۲۴ساعت تأخیر) ۳-چک به مبلغ ۶۵/۲۵۰/۰۰۰ریال به تاریخ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ (۹۷/۰۲/۲۰ وصول شد-۲۶ روز تأخیر) ۴-چک به مبلغ ۶۵/۲۵۰/۰۰۰ریال به تاریخ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ ( ۹۷/۰۱/۲۶ چک رو بردم بانک که معلوم شد ۹۰۰تومن کلأ توی حسابش پول داره و چک رو پشت نویسی کردم ۹۰۰تومنو برداشتمو بابت الباقی وجه چک ازبانک گواهی کسرموجودی حساب به مبلغ ۵۶/۲۵۰/۰۰۰ریال گرفتم) ماده ۷) تعهدات خریدار: خریدار متعهد گردید تعهدات خودرا مطابق ماده۴قرارداد پرداخت نماید وچنانچه هریک از چکهای پرداختی باتأخیربیش از۳روز ازتاریخ مندرج درچک بدلیل عدم کفایت موجودی درتاریخ مندرج برروی چک وصول گردد،خریدار متعهد میگردد به إزای هرروز تأخیر مبلغ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال ازبابت تأخیر درپرداخت به فروشنده بپردازد. سؤال بنده ازشما : باتوجه به اینکه خریدار تا امروز بدهی خودشو با فروشنده(بنده) تسویه نکرده و اصلأ به تماس و پیامکهای بنده پاسخ نمیده و جوابگو نیست ، بفرمایید *بنده از چه طریق میتونم طلبمو از وصول کنم ؟ * آیا میتونم مبلغ خسارتی روکه به ازای هرروز تأخیردرپرداخت۱۰۰/۰۰۰تومن داخل قرارداد قید شده و توافق کردیم رو از خریدار مطالبه کنم ؟ (خسارت عدم انجام تعهد) *آیا خسارت تأخیرتأدیه رو میتونم ازخریدار بگیرم؟ ضمن اینکه خریدار بابت سفارش خرید دیگری که درتاریخ فرودین ماه ۱۳۹۷ برای بنده فرستاد که متأسفانه بنده هنوز با شخصیت وماهیت اصلی ایشون بطور کامل آشنا نشده بودم و فریب چرب زبانی ایشون رو خوردم که درنهایت درإزای خرید مجدد ایشون یک فقره چک به مبلغ ۲۸/۸۹۰/۰۰۰ریال به تاریخ ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ دریافت کردم و متأسفانه این بار هم چک برگشت خورد و تا این لحظه هیچ مبلغی دریافت نکردم... با تشکر و سپاس فراوان از شما بزرگوار
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. شما میتونید خسارت بگیرید ازشون. اول اظهارنامه بدید و مطالباتتون رو اعلام کنید بهشون اگر واسخی نگرفتید باید در دادگاه عمومی طرح دعوی کنید

1400/07/01

باتشکر. میتونم خواهش کنم تا درصورت امکان برای بنده زحمت تنظیم اظهارنامه رو برعهده بگیرید؟

1400/07/01

برای تنظیم اظهارنامه باید قراردادتون و عکس گواهی عدم پرداخت چکاتون رو ارسال کنید. هزینه تنظیم اظهارنامه صد و پنجاه هزار تومان هست. اکر تمایل دارید بکید تا فیشش رو صادر کنم. حداکثر یک هفته از زمان پرداخت تحویل داده میشه

-->