• ابطال حکم کمیسیون ماده ۹۹
  • نظر به اینکه طبق رای شماره... مورخ... اینجانب.... بعلت احداث بناودیوارکشی غیر مجاز محکوم به پرداخت مبلغ...جریمه شده ام و بنای مذکور قدمت بیش از ۳۰ سال دارد لذا تقاضای لایحه ابطال رای دارم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. اگر دادخواست تجدیدنظر از رای کمیسیون رو میخواید باید رای و مدارکتون رو ارسال کنید. هزینه تنظیمش هشتصد هزار تومان هست.

-->