• الزان به تنظیم سند رسمی
  • باسلام یک باب منزل مسکونی رادر مورخه 1394/03/26 به مبلغ 700000000 میلیون ریال طی مبایعه نامه خریداری نموده ومبلغ 300000000 میلیون ان را نقدا پرداخت نمودم والباقی یعنی 400000000 میلیون ریال طی توافق فی مابین در قرارداد میبایست طی اخذ وام بانکی پرداخت میکردم که به دلیل بافت فرسوده وقدیمی بودن ساختمان بانک وکارشناسی ان را رد میکردند لذا بنده مجبور به بازسازی کامل منزل گردیدم وفروشنمده برای مابقی ثمن شکایت کردند والان به مرحله اجراییه رسیده وبنده هم اعلام داشتم که به دفتر خانه بیایید وانتقال سند را امضا کنید وهمزمان مطالبه ات را پرداخت میکنم ولی متاسفانه بی اعتنایی میکنند ومیگویند چون من یکسال معطل شدم شما هم باید یکسال تلافی معطل شوید وامتناع میورزند لذا میخواهم که در کمترین زمان به نتیجه برسم .با تشکر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

درود جناب مرادی گرامی! لطفا جهت مشاوره در این خصوص مبلغ مورد نظر را پرداخت کنید. در صورت تهیه سند مبلغ مذکور محاسبه می شود. سپاس

-->