• لواط و تجاوز به عنف ، به پسر15 ساله
  • با سلام دو هفته ای میشه که متوجه شدیم به برادر م که 15 سالشه تجاوز شده و اون شخص هم پسر دای و هم پسر عمه مه، متاسفانه پدرم با شکایت مخالفه و از ابروریزی و اینده برادرم و حرف های بعدی میترسه، برادرم به خانواده داییم خیلی وابسته بود ما هم به اونا اعتماد داشتیم خیلی، حالا شخص متجاوز گفته من این کارو نکردم، برادرم هم میگه یه ساله که مداوم از طرف اون بهم تجاوز شده و کاملا گوشه گیر و افسردس... ما اگه شکایت کنیم با توجه به ادعای برادرم که بهش تجاوز شده میتونیم اثبات کنیم چون فقط خودشه میگه، یکی از خواهرای پسره هم در جریان بوده و که برادرم براش تعریف کرده و اون به براذر بررگترم خبر داده، حالا کاملا زیر حرفاش زده و میگه من نگفتم، و اصلا زیر بار نمیره راستشو بگه، چون گفته بوده اگه بدونن من گفتم منو میکشن
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه بشماره کارت بانک ملت6104337870964366واریز کنید تابرایتان پاسخبوسیله تلگرم ارسال گردد. شماره تلگرم09364034543 در سایت است.

1400/07/01

بدلیل عدم رعایت پرداخت حق المشاوره و نیز تکه پاره سوال مطرح نمودن پاسخ داده و ایشان بجناب آقای سیدمصطفی هاشمی پور دلالت شدند.

-->