• کروکی برای بیمه بدنه
  • با سلام برای گرفتن کروکی خودور به شورای حل اختلاف مراجعه کردم. و برای این کار دادخواست نیاز دارم. کروکی را برای بیمه بدنه میخواستم تصادف به این صورت بوده که خودم تنها سرنشین خودرو بودم. از جاده خارج و ماشین واژگون میشود. به خودرو دیگه یا هیچ چیز دیگه خسارتی وارد نمیکنم و البته چون هول میکنم و یدک کش هم سریع میاد بالا سر ماشین، با پلیس هم تماس نمیگیرم و ماشین رو به پارکینگ منزل میبرم الان برای گرفتن بیمه بدنه به کروکی نیاز دارم که به شورای حل اختلاف ارجاع دادن منو من هم نیاز به یک دادخواست برای اینکار دارم
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. هزینه دادخواست صد و پنجاه هزار تومان هست. در صورت تمایل اعلام کنید

1400/07/01

سلام. هزینه دادخواست صد و پنجاه هزار تومان هست. در صورت تمایل اعلام کنید

-->