• مهریه
  • سلام همسرم داره طلاقم میده.کارمنددولت هستند.وبرای پرداخت مهریه اعسارزدند.بااینکه خودشون خواستارطلاق هستند.نبایدتمام مهریه راکامل پرداخت کنند؟؟
1400/07/01

سلام لطفا با تلفن موسسه 66128073 تماس حاصل فرمایید همکاران ما آماده پاسخگویی به شما میباشند

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->