• شهرداری
  • سلام . حدود دوسال نیم قطعه زمینی مزروعی خارج از محدوده شهری خریداری نمودم . دوسال پیش جهت تفکیک به شهرداری مراجعه نمودم . شهرداری تعهدی محضری مبنی براینکه ۵۰ درصد خالص زمین سهم شهرداری باشد ازمن گرفت . هنگام تفکیک یک بلوار نیز داخل زمین افتاد که باعث شدحدو۴۰ درصد کل زمین بلوار و کوچه شود و از کل زمین حدود ۲۵ درصد به من برسد . بامراجعه به استانداری گفتند این تفاهنامه خلاف ماده ۱۰۱ شهرداری هست وباید باطل شود حال دادگستری شهر ما نی ریز میگوید ابطال تفاهنامه به دیوان عدالت مربوط می شود . نظر جنابعالی چیست ؟ -ایا دیوان رای به نفع ما صادر میکند ؟
1400/07/01

سلام لطفا با تلفن موسسه 66128073 تماس حاصل فرمایید همکاران ما آماده پاسخگویی به شما میباشند

1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->