• اثبات مالکیت زمین (غیر منقول)
  • عرض سلام به استحضار عالی میرساند: پیرو قولنامه مذکور : اخوی بزرگتر زمینی بنام برادر کوچکتر (سعید خیر خشت-که در زمان قولنامه 10ساله بودند) و متولد1347 میباشد خریداری میکند به جهت اینکه سرمایه ای باشد برای اینده برادر کوچکتر. سالیان بعد برادر بزرگ فوت کرده و حدود 2 سال پیش این قولنامه توسط مادر بدست برادر (سعید) میرسد و میخواهد زمینش از طریق دادگاه بنام وی محرز شود علاوه بر اینکه ابعاد و مشخصات زمین نیز با نظر کارشناس رسمی معلوم الحال گردد. با تشکر و تجدید احترام
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->