• پاسخ به تجدیدنظرخواهی سفته
  • در جریان پرونده دادخواست مطالبه وجه سفته ، دادگاه بدوی طی دادنامه ای خوانده را به پرداخت وجه سفته بعلاوه هزینه دادرسی و جریمه تاخیردر تادیه محکوم نمود . 22 روز بعداز ابلاغ حکم ، خوانده طی دادخواستی در خواست تجدید نظر در رای دادگاه بدوی و اعلام اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی به مبلغ حدواا 1/000/000 تومان نمود با توجه به شرح فوق نیاز به لایحه ای دارم که: اولا پرونده به دادگاه تجدیدظر نرود و رای قطعی در همان دادگاه صادر شود ثانیا منجربه صدور حکم دادگاه بر رد اعسارخوانده از هزینه دادرسی گردد. باتشکر
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

کد656 قبول یا رد حکم به دادنامه اعسار فقط با ریاست محکمه است و بین 10تا20 درصد میشود اعتراض به این موضوع نمود اما مابقی که خواسته شما است ....

1400/07/01

کاربر گرامی هزینه مشاوره شما صادر شد با مراجعه به لیست فاکتورها نسبت به پرداخت هزینه اقدام نمایید بلافاصله بعد از پرداخت پاسخ مشاوره شما ارسال میشود

-->