• خیانت در امانت
  • یک دستگاه تراکتور و لوازم جانبی را در اختیار فروشگاهی به امانت گذاشتم تا برایم بفروشد تراکتور را بعد از چند ماه فروخت و پس از برداشتن کمسیون بقیه آن را به من داد و لوازم جانبی نزد ایشان ماند اکنون از آن تاریخ دو سال می گذرد مالی که آن زمان 16000000 ریال ارزش داشته را اعلام می کند4000000 میلیون فروخته و آن را بابت طلبش که از پسر عمویم داشته برداشته و نمی دهد به بهانه اینکه 5سال است که پسر عموی شما که تراکتور شما در اجاره او بوده لوازم تراکتور گرفته و پول آو را نمی دهد در صورتی که پسر عمویم هنور هست و اگر طلبی دارد به من ربطی ندارد و از این بابت می خواهم از نامبرده بعلت خیانت در امانت شکایت نمایم بی نهایت سپاسگزارم : عموئی
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. هزینه تنظیم شکواییه چهارصد هزار تومان می باشد. در صورت تمایل اعلام فرمایید

-->