• دادخواست دیوان عدالت اداری
  • دادخواست دیوان عدالت اداری در اعتراض به رای هیات حل اختلاف اداره کار
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

سلام. در صورت نیاز به دادخواست رای و سایر مدارکتون رو ارسال کنید. هزینه تنظیم دادخواست ششصد هزار تومان می باشد.

-->